Hãy xem video và ngừng phàn nàn về cuộc sống

Hãy xem video và ngừng phàn nàn về cuộc sống

Ai ơi cũng một kiếp người...
Kẻ ăn ko hết ngừi lần ko ra...
Cũng sinh trong một mái nhà .
Mẹ cha nghèo khổ mới ra thế nay..
Mỗi người xin hãy ra tay...
Cứu nhân độ thế người này với nghe...

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com