Hoang mang tổ trưởng chửi té tát công nhân trong giờ làm việc

HOANG MANG TỔ TRƯỞNG CHỬI TÉ TÁT CÔNG NHÂN TRONG GIỜ LÀM VIỆC.

Được biết vụ việc xảy ra tại kcn Hà Phong / Bắc giang . Chưa rõ nguyên nhân do đâu nhưng dù gì đi nữa mắng mỏ mạt sát người làm như vậy quả thật quá đáng. Mẹ thiên hạ có khác.

P/s : thấy bảo hôm thứ 7 có cả đánh, và người bị đánh đã nghỉ việc...


< nguồn : Việt Đức Nguyễn >

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com