Khi Việt Hương livestream chửi diễn viên hẹn rồi không đến quay

KHI CÔ VIỆT HƯƠNG LIVESTREAM CHỬI DIỄN VIÊN HẸN RỒI KHÔNG ĐẾN QUAY

Hóng được là cô Hương chửi 1 Diễn viên Điện Ảnh là Nam, tên có chữ Anh.
Hẹn 10h quay 12h chưa tới. Gọi 78 cuộc ko nghe. Chửi rát cả mặt luôn mấy chế ơi!!!


Nguồn: Tấn Thành

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com