Liệu các em có thể sống trong hang 2 3 tháng nữa chờ qua mùa lũ không?

Liệu các em có thể sống trong hang 2 3 tháng nữa chờ qua mùa lũ không?
Đã một người mất mạng trong vụ này rồi

P/s: Nam mô a di đà phật. Cầu cho có sự lối mở để cứu thoát cho các em.

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com