Lớn lên chắc em sẽ thành những người thợ lành nghề và tài ba lắm đây

Lớn lên chắc em sẽ thành những người thợ lành nghề và tài ba lắm đây.

Cũng giỏi thật nhưng đi làm thế thời gian học chắc ít hơn . mình vẫn thích câu nói của bác " tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình " .có tài nhưng cũng cần đi học mình nghĩ sẽ tốt hơn.

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com