Luôn tồn tại sự bất công trong cuộc sốngCùng xuất phát điểm như nhau, đứa thì được ưu tiên, đứa thì lại nhận cái kết quá đáng.
Công lý ở đâu,