Mấy ông đừng có tin con gái. Con gái, thời nay con gái nó gơ gớm lắm

Lời khuyên dành cho các thanh niên chuẩn bị đi lính, có người yêu thì nên chia tay ngay, đừng nghe lời con gái hứa.
Giọng này của tỉnh nào, ai biết không.


Nguồn: Ngọc Tôn

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com