Mùa World Cup đã trôi qua, đây là người chúng ta nợ 1 lời cảm ơn!

Người mà khán giả cả nước Việt Nam đang nợ 1 lời cảm ơn...
Chính bác ấy đã bỏ 120 tỉ ra mà không lấy lại 1 đồng nào,chỉ để khán giả Việt tận hưởng không khí Worldcup ...

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com