Nếu bạn không phải ninja thì đừng cố đi láo

NẾU BẠN KHÔNG PHẢI NINJA THÌ ĐỪNG CỐ ĐI LÁO

Thể hiện là đi viện nhé. Đã đi sai thái độ còn lồi lõm à.
Nhận xét