Ngược về quá khứ tìm chiếc não của bạn

NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ TÌM CHIẾC NÃO CỦA BẠN

Trò chơi hại não nhất mà tôi từng thấy. Sau 1 đêm vứt não để suy nghĩ trò chơi này thì cuối cùng t đã hiểu :))

Không hiểu thì like


Via: Trang Phạm

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com