Người dân hợp sức giải cứu cá mập khổng lồ trên biển
NGƯỜI DÂN HỢP SỨC GIẢI CỨU CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN BIỂN..

Xem mà xúc động quá . Cá mập còn thả được . Vậy mà có mấy thằng bắt cá heo en thịt
Đoạn cuôi còn tạm biệt dễ thương lắm cơ.


Nguồn: Vũ Hải