Người dân hợp sức giải cứu cá mập khổng lồ trên biển

NGƯỜI DÂN HỢP SỨC GIẢI CỨU CÁ MẬP KHỔNG LỒ TRÊN BIỂN..

Xem mà xúc động quá . Cá mập còn thả được . Vậy mà có mấy thằng bắt cá heo en thịt
Đoạn cuôi còn tạm biệt dễ thương lắm cơ.


Nguồn: Vũ Hải

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com