Người ta mất một được mười còn mình mất mười được một

BẮT ĐƯỢC CON GÀ THÌ MẤT NGUYÊN BẦY VỊT

Người ta mất một được mười còn mình mất mười được một. Có thánh nào đã từng gặp 1 trường hợp thế này chưa?

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com