Người ta thường nói đời thật là chua chát

NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI ĐỜI THẬT LÀ CHUA CHÁT

Đời không như là mơ ờ ớ ơ
Chua chát cho một cuộc tình...


Video : Nhi NgôNhận xét