Người trồng rau thì phun thuốc, người bán rau thì phẩy . . . phẩy !!! Chết thôiNgười trồng rau thì phun thuốc, người bán rau thì phẩy . . . phẩy !!! Chết thôi


Loading...

0 nhận xét: