Nhìn mặt em nó có chỗ ngồi chơi độc đáo thỏa mãn thế kia cơ mà

Nhìn mặt em nó có chỗ ngồi chơi độc đáo thỏa mãn thế kia cơ mà.
Nhận xét