Phạn xạ với tốc độ ánh sáng cực đỉnh

PHẢN XẠ VỚI TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG.

Tay nhanh hơn não là có thật... giống tao ngày xưa thế. đang chơi dota bố lên cái Tab phát sang clip giải tích phân hahaa


< nguồn : Nguyễn Thành Hưng >

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com