Thanh niên hiệp nghĩa cầm gạch lao vào hỗn chiến giải cứu 3 mẹ con

BIẾN CĂNG TT CÁT BÀ

Theo thông tin ban đầu cho biết: Đối tượng khả nghi giật túi tiền và đánh 3 mẹ con. Nhóm thanh niên thấy tình hình nguy cấp nên lao vào trợ giúp.

Ngeo thông tin mong manh "khả nghi là thanh niên này thua bóng nên làm liều"


Via: Nguyễn Anh Tú

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com