Thanh niên ra giữa đường khoanh chân ngồi thiền

THANH NIÊN RA GIỮA ĐƯỜNG KHOANH CHÂN NGỒI THIỀN

Đây chắc là cảnh giới cao nhất của các bậc thiền định rồi. tâm không lo nghĩ lòng không vướng bận, thế giới quan xung quanh chỉ là ruồi muổi với ta. Ngồi giữa đường mà cứ ngỡ trên núi hoa quả sơn, thanh tịnh vl


< nguồn : Nguyen Thanh Hung >

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com