Thời tiết dạo này nóng quá phải đi tắm phát mới được



Thời tiết dạo này nóng quá phải đi tắm phát mới được

P/s: khôn thế mà lúc nào cũng chửi nghu như chó