Tiếng gọi của trái tim không phải lúc nào cũng đúng

TIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG

Có năm bảy thứ tình yêu mà con người định nghĩa ra. Tình yêu lãng mạn, tình yêu mầu hồng, tình yêu không toan tính cho đến tình yêu thực tế, tình yêu thực dụng và cả..tình yêu lợi dụng..
Đừng quên bấm vào nút CHIA SẺ bên dưới cho mọi người cùng hóng nhé 😜