Video test thử trình chiếu laze lắp tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á

VIDEO TEST THỬ TRÌNH CHIẾU LAZE LẮP TẠI TOÀ NHÀ CAO NHẤT ĐÔNG NAM Á !

Tối nay tại Land Mark81 đã lắp đặt gần như toàn bộ đèn laze ở khắp các phòng của toà nhà, kể cả đỉnh tháp Spire.
Bác Vượng đã cho thấy độ chơi không chỉ trong doanh nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp... mà giờ còn cả giới dân chơi, nghệ thuật kiến trúc xây dựng phải nể lun.


Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com