Vòi rồng xuất hiện tại Vực Vòng, Duy Tiên ,cao tốc Pháp Vân-Cầu GiẽVòi rồng xuất hiện tại Vực Vòng, Duy Tiên ,cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ
Nhìn đẹp nhưng mà sợ quá , mong không xảy ra việc gì .


Nguồn: Nguyễn Châu Lân / otofun

Nhận xét