Đầu tuần 2 thím Vision và CRV đã rủ nhau tập vài hiệp cho khỏe gân cốt rồiĐẦU TUẦN 2 THÍM VISION và CRV RỦ NHAU LÀM VÀI HIỆP CHO KHỎE GÂN CỐT 

Nhằm tăng cường sức khỏe, 2 thím Vision và CRV đã rủ nhau lên đường Âu Cơ làm vài hiệp boxing để thư giãn gân cốt :v


Video: Le Cong Trieu