Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất tôi từng gặp ...ĐÂY LÀ MÓN QUÀ SINH NHẬT Ý NGHĨA NHẤT TÔI TỪNG GẶP

Sinh nhật bạn thân tặng gì cho đúng, kết nhất quả dép với thương hiệu “chạm đáy của nỗi đau”


Ảnh: Lê Tiến Trình