Bà chị gái dáng cao ráo, đi xe sang mà chị đâu xe không có sang gì cảBÀ CHỊ XINH GÁI DÁNG CAO RÁO, ĐI XE SANG MÀ CHỊ ĐẬU XE KHÔNG CÓ SANG GÌ CẢ.

Chị mua hàng mà chị đậu xe chính giữa cái ngã 3 thì em không thể để yên được.


Video: Nguyễn Thế Hùng

Loading...

0 nhận xét: