Biến căng: Ngộ Không bị Sa Tăng cầm xẻng phang sấp mặt trên giàn giáo

BIẾN CĂNG: NGỘ KHÔNG BỊ XA TĂNG CẦM XẺNG PHANG SẤP MẶT TRÊN GIÀN GIÁO.

Sa tăng ăn gian vãi xít.... Ngộ không vừa quay đi thì ăn ngay quả xẻng vào lưng mới thâm nho nhọ đít.


Video: Trần Hưng

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com