Bốp...mày... không tháy tiền nước tháng trước tăng vãi à?





Bốp...mày... không tháy tiền nước tháng trước tăng vãi à?

Mày phá hả bưởi đập cho mày chèm bẹp luôn nè đồ thằng chó ...




Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.