Bốp...mày... không tháy tiền nước tháng trước tăng vãi à?Bốp...mày... không tháy tiền nước tháng trước tăng vãi à?

Mày phá hả bưởi đập cho mày chèm bẹp luôn nè đồ thằng chó ...


Loading...

0 nhận xét: