Buồn quá sen à, hôm qua mơ con 83 mà nó lại ra con 39Buồn quá sen à, hôm qua mơ con 83 mà nó lại ra con 39

Chắc hôm qua có bao nhiêu tiền mua quà đi tán gái mà lỡ đánh đề hết... Nnghĩ cảnh già thế này rồi mà vẫn lẻ bóng nên tủi thân ý mà


Nguồn: Minh Huyền/ HHB

Loading...

0 nhận xét: