Các cụ bảo rồi, phụ nữ giống con đường, đường càng cong thì càng nguy hiểm ...Các cụ bảo rồi, phụ nữ giống con đường, đường càng cong thì càng nguy hiểm.
Nhìn em ngành váy xám cong thế kia bảo sao ...


Loading...

0 nhận xét: