Cháy cây xăng ở Hà Lam, hai cha con bỏ của chạy lấy người





CHÁY CÂY XĂNG Ở HÀ LAM, 2 CHA CON BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI

Không biết nguyên nhân gì mà cây xăng phát hỏa dữ dội, lửa lớn bao trùm. Phải huy động 4 xe cứu hỏa mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy.


Nguồn: Phụ Liệu Thanh Lâm

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com