Chỉ vì cãi nhau chuyện trông con mà đánh, chửi nhau ngay trước mặt con cái ...

Chỉ vì cãi nhau chuyện trông con mà đánh, chửi nhau ngay trước mặt con cái.
Lấy vợ, lấy chồng nó thế đấy. Thiết nghĩ nên ở vậy cho rồi.


Via: Phuc Truong

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com