Chỉ vì hôm nay em bán không hết vé số thôi mà ...

CHỈ VÌ HÔM NAY EM BÁN KHÔNG HẾT VÉ SỐ

Nhìn các em nhỏ thương thương quá....Lần nào về Thái Bình uống nước ở ven đê cũng gặp mấy nhóc nhỏ tí xíu bị bắt ra tận bàn từng người 1 để xin tiền hoặc bán kẹo với giá x2,x3 lần :(.

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com