Chó hơn...người rùi!Chó hơn...người rùi!

Chú chó vàng thông minh và có ý thức về vệ sinh môi trường. Hãy suy ngẫm về hành động của nó.


Loading...

0 nhận xét: