Chú chuột vẫn tắm rất tự nhiên, bất chấp có người đang chĩa máy quay mình ...Chú chuột vẫn tắm rất tự nhiên, bất chấp có người đang chĩa máy quay mình ...

Đoạn video đầu tiên được đưa lên Reddit, sau đó là Twitter và cuối cùng là Youtube. Theo Jose Correa - chủ nhân của đoạn clip, anh chàng này bước vào nhà tắm và phát hiện ra chú chuột đang tự kỳ cọ bản thân một cách đầy ấn tượng trong bồn rửa mặt.


Loading...

0 nhận xét: