Chúng mày ác nó vừa vừa thôi nhé

CHÚNG MÀY ÁC NÓ VỪA VỪA THÔI NHÉ

Xấu, ko makeup thì bảo sao ko make vào nhìn cho đỡ, makeup vào thì lại nói đã xấu còn bày đặt làm màu, sống sao cho yên thân ?

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com