Có những ngày cái cửa nó động bạn cũng ngứa mắt

Có những ngày cái cửa nó động bạn cũng ngứa mắt

Không biết do boss bị nhốt nhiều quá hay đến ngày nhớ ny mà không cho nó đi thăm ny của nó đây.

Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.