Công việc hơi vất vả chút nhưng lương bổng chắc cao ...CÔNG VIỆC HƠI VẤT VẢ CHÚT NHƯNG LƯƠNG CAO LẮM

Có lẽ bác này trước làm bên ngành đường sắt... chuyên cân vành xe lửa nữa cung nên ý chứ nhỉ :))


Loading...

0 nhận xét: