Dám đánh tui hả, đánh này đánh này...Dám đánh tui hả, đánh này đánh này...

Ghét ghê nguoi ta đang ngồi ăn vậy mà đánh người ta ha quỷ a ghét ghê


Loading...

0 nhận xét: