Đề phòng với những cô hồn tốc độ...Đề phòng với những cô hồn tốc độ...

Bùa chống cô hồn tốc độ : Lục bản mộc -tám lạng đinh -hoa linh tinh -đa nhân khóc -bát nhân khiêng -kèn trống chiêng -thừng 2 mét . . Hạ Thổ

 Anh chị em ra đường cẩn thận né né ra nha.


Nguồn: Cung Hải Đăng

Loading...

0 nhận xét: