Đề phòng với những cô hồn tốc độ...

Đề phòng với những cô hồn tốc độ...

Bùa chống cô hồn tốc độ : Lục bản mộc -tám lạng đinh -hoa linh tinh -đa nhân khóc -bát nhân khiêng -kèn trống chiêng -thừng 2 mét . . Hạ Thổ

 Anh chị em ra đường cẩn thận né né ra nha.


Nguồn: Cung Hải Đăng

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com