Em chó có số hưởng nhất đây rồi...Em chó có số hưởng nhất đây rồi...

Tuy sinh ra là kiếp động vật nhưng chú chó này lại có số hưởng quá ta. Mình ủng hộ hành động yêu quý động vật.


Loading...

0 nhận xét: