Em chó có số hưởng nhất đây rồi...

Em chó có số hưởng nhất đây rồi...

Tuy sinh ra là kiếp động vật nhưng chú chó này lại có số hưởng quá ta. Mình ủng hộ hành động yêu quý động vật.
Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.