Em ở đâu anh phi trâu đến đón...
EM Ở ĐÂU ANH PHI TRÂU ĐẾN ĐÓN

Đồng ý lấy anh nha thiên thần...nhà anh còn cả đàn. Đảm bảo về làm vợ anh rồi em cũng sẽ được phi trâu khắp phố mà lại không tốn tiền xăng :))