Gấu Trúc mà đi ăn hoang. Ăn phải cành mềm lộn cổ cái rầm ...
Gấu Trúc mà đi ăn hoang Ăn phải cành mềm lộn cổ chết toi

Mải ăn lá leo tận lên ngọn cơ, làm như bé lắm ấy, cơ mà lông ấm đệm êm ngã cao thế mà vẫn chạy nhanh nhỉ