Gửi xe 3 ngày tại bệnh viên bị thu 1,7 triệu tiền gửi xeGửi xe 3 ngày tại bệnh viên bị thu 1,7 triệu tiền gửi xe

Bệnh viên là nơi nhiều người ra vào thế nên dù có rất xót ruột thì cũng phải trả thôi :) Đây cũng là 1 lời nhắc nhở cho những bác có thói quen hay để xe ở bệnh viện nhé.


Video: Trần Hưng

Loading...

0 nhận xét: