Gửi xe 3 ngày tại bệnh viên bị thu 1,7 triệu tiền gửi xe

Gửi xe 3 ngày tại bệnh viên bị thu 1,7 triệu tiền gửi xe

Bệnh viên là nơi nhiều người ra vào thế nên dù có rất xót ruột thì cũng phải trả thôi :) Đây cũng là 1 lời nhắc nhở cho những bác có thói quen hay để xe ở bệnh viện nhé.


Video: Trần Hưng

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com