Hình như thằng nào tên Đặt cũng đẹp zai và auto hát hay thì phai ...

Bài hát sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu thằng quay clip đừng hát theo

Khổ thân thanh niên quay clip cho mọi người xem mà ai cũng chửi ... nhưng công nhận nghe tức éo chịu được hehe :)

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com