Hoảng hồn bé gái 5 tuổi lái ô tô trên quốc lộ
CHO BÉ GÁI 5 TUỔI LÁI XE Ô TÔ TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

Lại một người nữa bị giữ gp lái xe. Và nộp vào ngân sách nhà nc mấy triệu. Sao họ cứ cho như vậy là hay. Mô phật.