Khi bạn quá chán với cái kiếp làm xe
KHI BẠN ĐÃ QUÁN CHÁN VỚI KIẾP LÀM XE

Bỗng 1 ngày nhận ra không thể mãi chỉ là chỗ kê mông của cậu chủ và gấu được.
Thôi thì biến hình thành chong chóng.


Clip: Hiếu Ngơ/ksđp