Không biết với sáng tạo này các chế đã vỡ đầu lần nào chưa nhỉ?SÁNG TẠO LUÔN LUÔN KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Ngày xưa ép mía dùng trâu
Bây giờ xe máy còn lâu mới dừng
Con người sáng tạo vô cùng
Từ trong lao động...không ngừng đổi thay...


Loading...

0 nhận xét: