Kim Woo Bin tiếp tục xuất hiện với hình ảnh tóc dài, sánh đôi cùng Lee Jong Suk đi cafe “hẹn hò”Kim Woo Bin tiếp tục xuất hiện với hình ảnh tóc dài, sánh đôi cùng Lee Jong Suk đi cafe “hẹn hò”