Lỡ đang đi tắm mà gặp nguyên 1 đàn cá này thì thế nào nhỉ?
Cá gì mà đáng sợ quá!

Lỡ đang đi tắm mà gặp nguyên 1 đàn cá này thì thế nào nhỉ? Hình ảnh tôi đang nghĩ là giống như trong mấy bộ phim kinh dị cá ăn thịt người quá.