Mọi thứ với cụ bây giờ cũng không còn quan trọng nữaMọi thứ với cụ bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Sống ở trên đời quý nhau ở cái tình cái nghĩa, thật cảm động trước tấm chân tình của cụ ông, con thật cảm phục hai cụ vô cùng.


Loading...

0 nhận xét: